Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Wyszków jest jednym z czternastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Nadleśnictwo sprawuje zarząd nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na powierzchni 21 122,52 hektarów, a także nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych na powierzchni 3 600 ha.

Lasy dzielą się na trzy obręby, które do 1973 r. stanowiły odrębne Nadleśnictwa: obręb Leszczydół o pow. 6 129,36 ha, obręb Jegiel o pow. 6 962,38 ha oraz obręb Długosiodło o pow. 8 030,78 ha. Nadleśnictwo leży w granicach województwa mazowieckiego na terenie powiatów: wyszkowskiego (gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka , Wyszków), ostrowskiego (gminy Ostrów Mazowiecka i Wąsewo) oraz ostrołęckiego (gmina Goworowo).