Położenie

Nadleśnictwo Wyszków jest jednym z czternastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Nadleśnictwo sprawuje zarząd nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na powierzchni 21 122,52 hektarów, a także nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych na powierzchni 3 600 ha.

Historia

Puszcza Biała – zamknięta w widłach Bugu i Narwii, stanowi część Niziny Mazowieckiej. Według materiałów archiwalnych w przeszłości w Puszczy występowały w znacznej obfitości lipy, modrzewie, cisy, jednak już w XVIII wieku, mimo ochrony władz, były rzadkością. W latach 30-tych XVIII wieku na terenie Puszczy istniały jeszcze wielkie dąbrowy. Sosna opanowała Puszczę w XIX wieku.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"