Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Wyszków przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lat, a przeciętna zasobność 292 metry sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 57,16% - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, głównie sosny
 • 37,50% - lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 5,34% - olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Powierzchniowy udział gatunków lasotwórczych

 • 89,41% - sosna
 • 0,54%  - modrzew
 • 0,30%  - świerk
 • 1,91%  - dąb, jesion
 • 0,69%  - brzoza
 • 7,15% - olsza

 
Powierzchniowy udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 8,88% - I klasa
 • 15,96% - II klasa
 • 23,97% - III klasa
 • 24,23% - IV klasa
 • 17,41% - V klasa
 • 6,20% - VI klasa i starsze
 • 3,35% - inne