Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to dział gospodarki leśnej zajmujący się pozyskaniem i przygotowaniem drewna do sprzedaży. Obok drewna uzyskuje się różnorodne inne płody i surowce - żywicę, korę, igliwie, jadalne owoce, grzyby, zioła czy choinki, które stanowią produkty ubocznego użytkowana lasu.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu.

W latach 2007-2016 Nadleśnictwo Wyszków pozyskuje średniorocznie 110 033 m3 drewna, z tego:

  • z drzewostanów, które osiągnęły dojrzałość rębną – 50 048 m3;
  • z użytków przedrębnych (trzebieże) – 59 985 m3.

Dominującym sortymentem pozyskiwanym w Nadleśnictwie Wyszków jest drewno wielkowymiarowe (do celów tartacznych, sklejkowych, okleinowych). Udział tego drewna w stosunku do ogółem pozyskanego drewna wynosi 48%.

Innymi istotnymi pozyskiwanymi sortymentami są drewno użytkowe stosowe (przeznaczone głównie na celulozę) i drewno kopalniakowe (stosowane do obudowy wyrobisk górniczych). Udział tego drewna w pozyskaniu ogółem wynosi 45,4%. Udział drewna na cele opałowe stanowi 7% pozyskania.

Lasy Nadleśnictwa Wyszków stanowią bazę surowcową dla wielu użytków ubocznych. Możliwości ich pozyskania zależą od różnych czynników, między innymi od zapotrzebowania na te surowce oraz opłacalności ich pozyskania i zbioru. Głównymi produktami użytkowania ubocznego są choinki świerkowe. Lasy Nadleśnictwa Wyszków stanowią również bazę surowcową runa leśnego, którego pozyskanie prowadzone jest głównie przez okoliczną ludność.