Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy.

To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się 82 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 91,20 ha.  

Stanowią je głównie śródleśne bagienka, zbiorniki wodne, łąki, a także skraj niezalesionej wydmy  śródlądowej z roślinnością muraw napiaskowych.