Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

Na terenie naszego Nadleśnictwa występuje 9 pomników przyrody, w tym:

  • siedem dębów szypułkowych o obwodzie na wysokości 1,3 m średnio 500 cm;
  • dwa modrzewie polskie o obwodzie ok. 300 cm;
  • lipa drobnolistna o obwodzie 500 cm.

Ponadto w miejscowościach w zasięgu terytorialnym naszego Nadleśnictwa występują również cenne drzewa pomnikowe:

  • w miejscowości Długosiodło rośnie najstarszy mazowiecki dąb z metryką, zwany Dębem Św. Jana, zasadzony w 1481r. o obwodzie 680 cm;
  • w parku w Somiance rosną: dwa kasztanowce, lipa drobnolistna i klon zwyczajny o obwodach powyżej 230 cm;
  • w parku miejskim w Wyszkowie rosną dwa dęby szypułkowe o obwodach prawie 300 cm.