Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

W Nadleśnictwie Wyszków występuje 61 gatunków roślin chronionych. Ochroną ścisłą objętych jest 37 gatunków, a 24 ochroną częściową.

Najcenniejsze gatunki roślin to m.in:

  •     lilia złotogłów
  •     sasanka otwarta
  •     wawrzynek wilczełyko
  •     konwalia majowa
  •     pierwiosnki
  •     naparstnica zwyczajna
  •     storczyki
  •     barwinek pospolity
  •     widłaki

Na naszym terenie żyje też 209 gatunków zwierząt chronionych. Ochronie ścisłej podlega 16 gatunków bezkręgowców, 8 gatunków ryb, 17 gatunków płazów i gadów, 129 gatunków ptaków i 7 gatunków ssaków.