Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Podstawowym celem gospodarki łowieckiej jest dostosowanie liczebności populacji zwierzyny do określonej zasobności bazy pokarmowej łowiska oraz regulacja tej liczebności do stanu umożliwiającego osiągnięcie zamierzonych celów w hodowli lasu.

W zasięgu działalności Nadleśnictwa Wyszków znajduje się 15 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez 11 kół łowieckich. Gospodarowaniem w obwodach zajmują się koła łowieckie zgodnie z planem łowieckim, zatwierdzanym corocznie przez Nadleśniczego. Każdego roku dokonywana jest inwentaryzacja stanu zwierzyny, co pozwala na pozyskanie aktualnych danych dotyczących jej stanów. Na terenie Nadleśnictwa Wyszków najwięcej jest jeleni, saren oraz dzików. Ponadto występuje zwierzyna drobna taka jak: zające, bażanty, kuropatwy, lisy, dzikie kaczki, grzywacze, słonki.