Wydawca treści Wydawca treści

Okresowy ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Wyszków informuje, że w roku 2023 mogą wystąpić okresowe zakazy wstępu do lasu w związku z wykonywanymi pracami gospodarczymi. Lokalizacja prac znajduje się na zamieszczonych na stronie nadleśnictwa mapkach. Miejsca zakazu będą każdorazowo oznaczone jak na przykładowym zdjęciu. Nadleśnictwo zastrzega prawo do zmiany lokalizacji prac, w szczególności w związku z likwidacją zagrożeń od drzew niebezpiecznych.

Informacje bardziej szczegółowe są dostępne w biurze nadleśnictwa: ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny, wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 pkt 3) ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2022, poz. 672)