Wydawca treści Wydawca treści

Uroczyste otwarcie ścieżki Edukacyjno-Przyrodniczej "W Sam Las"

6 lutego 2024 roku na terenie leśnictwa Nowiny została otwarta nowa ogólnodostępna Ścieżka Edukacyjno-Przyrodnicza o nazwie „W SAM LAS”.

Infrastruktura ścieżki powstała przy ogromnym zaangażowaniu oraz aktywnej współpracy Quad Europe. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Quad Europe oraz Nadleśnictwa Wyszków, zaangażowani w realizację tego projektu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali po stronie Quad Europe – Pani Joanna Wierzbowska - Dyrektor Zarządzania Talentami i Pani Monika Szymańska - Kierownik Działu Administracji, a po stronie Nadleśnictwa Wyszków – Pan Waldemar Wańczyk - Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków oraz Pan Arkadiusz Wiciński - Leśniczy Leśnictwa Nowiny. 

Nieco ponad 2 kilometrowa ścieżka prowadzi szlakiem Puszczy Białej, który od dawna jest znany i chętnie odwiedzany przez miłośników natury i aktywności na świeżym powietrzu. Dzięki świetnemu położeniu ścieżka edukacyjna sprawdzi się jako miejsce do prowadzenia warsztatów, lekcji czy spacerów edukacyjnych. To miejsce, posłuży także do wzmacniania więzi w lokalnej społeczności oraz integracji dzieci i młodzieży wśród otaczających walorów przyrodniczych.  

Na trasie ścieżki znajdują się tablice z ciekawostkami dotyczącymi zrównoważonej gospodarki leśnej, dzięki którym można zapoznać się ze sposobami gospodarowania drzewostanami w sposób dostosowany do postępujących zmian klimatu, zapewniając w sposób bezpieczny najbardziej naturalny i odnawialny surowiec jakim jest drewno.  Odwiedzający mogą zapoznać się również z wiedzą na temat zwierzyny leśnej, rozpoznać ich tropy zostawiane w lesie. Zdobyta wiedza na zajęciach edukacyjnych będzie procentować w przyszłości, a także przyczyni się do poszerzenia wiedzy o otaczającym nas środowisku. Część środków, przeznaczonych przez Quad Europe na realizację tablic, pochodziła ze zbiórki przeprowadzonej przez Wolontariat Quad podczas pikniku dla pracowników i ich rodzin, który odbył się na terenie drukarni w czerwcu 2022 roku. 

Powstanie ścieżki to: 

- Ekologiczne przedsięwzięcie spójne z wartościami zrównoważonego rozwoju, zakładające włączenie społeczne i ochronę środowiska. 

- Miejsce edukacji o znaczeniu lasu i dbaniu o jego czystość.  

- Zachęta dla innych do spędzania czasu na świeżym powietrzu, na łonie natury. 


Mapa oraz regulamin ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej „W sam las”