Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie - Prace urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa Gmina Brańszczyk

Starosta Powiatu Wyszkowskiego informuje, że od 1 września 2021 r. przeprowadzone będą prace w terenie, związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Brańszczyk wraz z przygotowaniem ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko dla następujących obrębów ewidencyjnych:

 

Białebłoto Kobyla, Białebłoto Kurza, Białebłoto Nowa Wieś, Białebłoto Stara Wieś, Brańszczyk, Brańszczyk Nowy, Budy Nowe, Budy Stare, Budykierz, Dalekie Tartak, Dudowizna, Knurowiec, Niemiry, Ojcowizna, Poręba Kocęby, Poręba Średnia, Przyjmy, Trzcianka, Tuchlin, Turzyn, Udrzyn, Udrzynek.

Wykonawcą prac jest firma Agencja „Cezar” Piotrkowicz Sp. J. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Wszelkie informacje na temat prac prowadzonych w terenie można uzyskać pod adresem: Agencja „Cezar” Piotrkowicz Sp. J. Pracownia Urządzania Lasu ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub pod numerem: (25) 759 04 94.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wyłożony zostanie do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brańszczyk.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Wójt Gminy Brańszczyk poinformuje pisemnie właścicieli lasów o dokładnym terminie i miejscu wyłożenia planów.