Lista aktualności Lista aktualności

Początek rójki chrabąszcza majowego

W najbliższych tygodniach będzie można zaobserwować nasilone przeloty chrabąszczy.

Rozwój pokoleń chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha) i chrabąszcza kasztanowca (Melolontha hippocastani) jest długi, w naszym kraju trwa najczęściej 4 lata (na północy Polski może wydłużyć się nawet do 5 lat).

Dorosłe chrabąszcze obgryzając młode liście drzew mogą przy licznym występowaniu doprowadzić do gołożeru. Na drzewach pozbawionych wiosną liści rozwijają się pączki śpiące, ale wskutek ogólnego osłabienia drzewa źle rosną i zimują. Chrabąszcze najchętniej żerują na liściach dębów, brzozy, jarzębiny, buka, grabu, klonu, osiki, modrzewia, sosny, świerka i in. Rójka rozpoczyna się w końcu kwietnia i trwa do lipca.

Jaja składane są partiami, po ok. 10-30 sztuk. Po wylęgu pędraki gromadnie żyją w próchnicznej warstwie gleby. Larwy- pędraki chrabąszczy w pierwszym roku życia odżywiają się przede wszystkim próchnicą oraz drobnymi korzonkami, głównie traw. Starsze uszkadzają system korzeniowy siewek i sadzonek prawie wszystkich gatunków drzew i krzewów. Żery chrabąszczy, w latach masowego występowania powodują często całkowitą defoliację koron drzew liściastych i uniemożliwiają ich normalny rozwój. Żerowanie  pędraków w szkółkach i uprawach drzew leśnych jest przyczyną masowego usychania siewek i sadzonek.

Pędraki to również przysmak zwierząt, w tym m.in. dzików, natomiast owady doskonałe - nietoperzy.Po odbyciu czterech wylinek, co zwykle występuje w czwartym roku kalendarzowym, po intensywnym żerze pędraki schodzą do ziemi na głębokość ok 30-60 cm, gdzie się przepoczwarzają. Owady doskonałe pozostają w glebie do wiosny następnego roku, od końca kwietnia możemy już zaobserwować ich przeloty. 

Leśnicy co roku monitorują ich występowanie i zasięg poprzez badanie zapędraczenia gleby, czyli doły próbne. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, w tym Nadleśnictwa Wyszków leśnicy planują m.in. zwalczanie chrabąszczy poprzez zabiegi chemiczne, w tym opryski lotnicze.

 

Poniżej znajduje się film z dnia 4 maja 2020 roku przedstawiający rójkę chrabąszy. Film został nagrany przez pracownika Nadleśnictwa Wyszków w godzinach wieczornych ok. godziny 20:15.

Autor filmu: Celina Wielkowska Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków.