Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie - prace urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa gmina somianka

Starosta Powiatu Wyszkowskiego informuje, że od 1 września 2021 roku przeprowadzone będą prace w terenie, związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Somianka wraz z przygotowaniem ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko dla następujących obrębów ewidencyjnych:

Barcice, Celinowo, Huta Podgórna, Jackowo Dolne, Jackowo Górne, Janki, Jasieniec, Kręgi, Michalin, Nowe Kozłowo, Nowe Płudy, Nowe Wypychy, Ostrowy, Popowo Kościelne, Popowo Letnisko, Popowo Parcele, Skorki, Somianka, Somianka Parcele, Stare Kozłowo, Stare Płudy, Stare Wypychy, Stary Mystkówiec, Suwin, Ulasek, Wielątki Rosochate, Wielęcin, Wola Mystkowska, Wólka Somiankowska, Zdziebórz.

Wykonawcą prac jest firma Agencja „Cezar” Piotrkowicz Sp. J. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Wszelkie informacje na temat prac prowadzonych w terenie można uzyskać pod adresem: Agencja „Cezar” Piotrkowicz Sp. J. Pracownia Urządzania Lasu ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub pod numerem: (25) 759 04 94.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wyłożony zostanie do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Somiance.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Wójt Gminy Somianka poinformuje pisemnie właścicieli lasów o dokładnym terminie i miejscu wyłożenia planów.