Lista aktualności Lista aktualności

ZAKUP LASÓW I GRUNTÓW DO ZALESIEŃ

ZAKUP LASÓW I GRUNTÓW DO ZALESIEŃ

 

Nadleśnctwo Wyszków informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów

i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Jeżeli:

- stan prawny gruntu jest uregulowany,

- zgodnie z zapisami ewidencji jest lasem lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest do prowadzenia gospodarki leśnej.

 

zapraszamy do kontaktu.

Szczegółowe informacje:
wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl

tel. 29 742 50 46 wew. 332