Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o terminie zabiegu ograniczania populacji szkodliwych owadów w 2023 r

Zgodnie z Zarządzenia nr 12  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 06.04.2023 w sprawie wykonania w 2023 r. zabiegów ratowniczych i ochronnych techniką agrolotniczą w sytuacji wystąpienia zagrożenia trwałości lasu w Nadleśnictwach   Ostrów Mazowiecka, Wyszków działając w myśl art. 10 ust. 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z   2022r poz.672) oraz Zarządzenia Nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2023 roku

Z a w i a d a m i a m

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania   zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Wyszków stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie obwódką i położonych w zasięgu terytorialnym gminy Rząśnik- 800 ha. Powierzchnia zabiegu wynosi: 800 ha.

Łącznie powierzchnia  zabiegu ratowniczego i ochronnego obejmie 800 ha LP,  
Zabieg chemiczny zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwanta) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą – instrukcją użycia.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem:

,, ZAKAZ WSTĘPU ZABIEGI GOSPODARCZE   , RATOWNICZE I OCHRONNE  ZABIEGI AGROLOTNICZE W TERMINIE  OD DNIA 16.05.2023r DO DNIA 31.05.2023r

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA WYSZKÓW"

Oprysk będzie wykonywany w okresie  pomiędzy  5   maja a 31 maja  2023  (w zależności od warunków atmosferycznych termin zabiegu może zostać przesunięty). W sprawach związanych z akcją prosimy się kontaktować telefonicznie lub pisemnie z Nadleśnictwem Wyszków, adres: ul. Leśników 27;  07-202 Leszczydół-Nowiny;  telefon (29) 74-250-46; e-mail: wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl,

Zaistniałe ewentualnie szkody należy zgłaszać pisemnie lub osobiście do Nadleśnictwa w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

                                                                                                       Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków