Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wyszków
Nadleśnictwo Wyszków
29 742 50 46
29 742 50 46 wew. *8

Leszczydół-Nowiny

ul. Leśników 27

07-202 Leszczydół-Nowiny

NIP 762-000-52-25   REGON 550326891
 

NR KONTA: PEKAO S.A. 30 1240 5282 1111 0000 4894 8933
 

Biuro Nadleśnictwa Wyszków czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

Nadleśniczy
Waldemar Wańczyk
29 742 50 46 wew. *121
Zastępca Nadleśniczego
Celina Wielkowska
29 742 50 46 wew. *311
Główny Księgowy
Małgorzata Kamińska
29 742 50 46 wew. *611

Dział Gospodarki Leśnej

Karolina Gizińska
specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 29 742 50 46 wew. 332
Elżbieta Mariańska
specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 29 742 50 46 wew. *333
Klaudia Juszczak
referent - pracownik ds. pozyskania drewna
Tel.: 29 742 95 36 wew. *331, tel.kom.: 606 873 257
Paweł Kustra
specjalista Służby Leśnej ds. marketingu
Tel.: 29 742 50 46 wew. *336
Damian Wykowski
specjalista Służby Leśnej ds. marketingu i informatyki
Tel.: 29 742 50 46 wew. *334, tel.kom.: +48 606 957 660
Adrian Buźniak
referent - pracownik ds. ochrony ppoż.
Tel.: 29 742 95 24 wew.*335, tel.kom.: +48 604 181 846
Piotr Ludwikowski
referent - pracownik ds. szkółkarstwa, nasiennictwa i edukacji leśnej
Tel.: 29 742 50 46 wew. *681, tel.kom.: +48 660 799 833
Agnieszka Kanabus
stażysta
Radosław Kanabus
stażysta
Dominik Iwański
stażysta

Dział Finansowo-Księgowy

Małgorzata Kamińska
główny księgowy
Tel.: 29 742 50 46 wew. *611
Jolanta Dańczyszyn
specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 29 742 50 46 wew. *612
Ewa Szymańska
starsza księgowa
Tel.: 29 742 50 46 wew. *613
Agnieszka Piwowarek
kasjer
Tel.: 29 742 50 46 wew. *600

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Marta Szredzińska
sekretarz
Tel.: 29 742 50 46 wew. *671
Olga Kulik
referent - ds. budowlanych
Tel.: 29 742 50 46 wew. *672
Anna Rogulska
specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 29 742 50 46 wew. *673
Krzysztof Ponichtera
specjalista ds. transportu i bhp
Tel.: 29 742 50 46 wew. *674

Inżynierowie Nadzoru

Krzysztof Wyrzykowski
inżynier nadzoru (obręb Długosiodło)
Tel.: 608 400 920
Adam Łada
inżynier nadzoru (obręb Jegiel i Leszczydół)
Tel.: 606 87 32 34

Stanowisko ds. nadzoru nad lasami niepaństwowymi

Janusz Łezka
specjalista Służby Leśnej ds. nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
Tel.: 606 87 32 54

Stanowisko ds. pracowniczych

Marzena Żmijewska
starszy specjalista ds. pracowniczych i administracyjnych
Tel.: 29 742 50 46 wew. *100

Posterunek Straży Leśnej

Jerzy Wojciech Runo
starszy strażnik leśny - komendant PSL
Tel.: 606 87 32 43
Marek Wiśniewski
starszy strażnik leśny
Tel.: 604 18 21 15
Piotr Apelski
strażnik leśny
Tel.: 696 01 36 55