Wydarzenia Wydarzenia

Ogłoszenie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko referenta/specjalisty służby leśnej ds. Marketingu i Informatyki

Organizator naboru:

Nadleśnictwo Wyszków

ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny

e-mail: wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl

 

Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 40 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 26 września 2022r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych oraz biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (zn. spr. DO.101.2.2022).

 

Adresaci naboru:

Rekrutacja skierowana jest tylko i wyłącznie do pracowników aktualnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze na stanowisko.

 

 

Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):

 1. Prowadzenie sprzedaży drewna, wystawianie faktur.
 2. Dokonywanie transferów z leśnictw w zakresie aplikacji Leśnik.
 3. Uzgadnianie stanów i rozchodu drewna, nadzorowanie ewidencjonowania pozyskanego drewna.
 4. Sporządzanie umów dotyczących sprzedaży drewna.
 5. Pełnienie obowiązków administratora Systemu Informatycznego Lasów Państwowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi w tej sprawie.
 6. Pełnienie obowiązków administratora systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 7. Wykonywanie innych poleceń przełożonego, mających związek ze świadczoną pracą, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zatrudnieniu.

 

 

Warunki zatrudnienia:

 1. Miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Wyszków, ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (od godz. 7:00 do godz. 15:00).
 4. Wynagrodzenie zgodne z zasadami przyjętymi w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 5. Zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze przekraczająca cztery godziny dziennie.
 6. Możliwość rozwoju poprzez szkolenia.
 7. Świadczenia zdrowotne i socjalne.
 8. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

 

Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

 1. Wykształcenie: wyższe lub średnie leśne.
 2. Doświadczenie zawodowe: dwa lata, preferowane będzie zatrudnienie na podobnym stanowisku.
 3. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz umiejętność posługiwania się w pracy pakietem MS Office (Word, Excel, Outlook).
 4. Praktyczna znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) oraz Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
 5. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.
 6. Niekaralność sądowa za przestępstwa z niskich pobudek lub chęci zysku.
 7. Podstawowa znajomość przepisów prawa związanego z gospodarką leśną oraz uregulowań wewnętrznych w Lasach Państwowych.
 8. Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 1. Wykształcenie: wyższe lub średnie informatyczne.
 2. Dodatkowym atutem będą ukończone kursy oraz szkolenia z zakresu informatyki.
 3. Ukończony kurs podstawowy dla administratorów SILP.
 4. Ukończone szkolenie dla operatora dronów.
 5. Umiejętność obsługi Leśnej Mapy Numerycznej.
 6. Umiejętność obsługi programu Business Objects.