Wydarzenia Wydarzenia

Coroczna Akcja Sadzenia Lasu z udziałem Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Dnia 22.03.2024 r. na terenie Leśnictwa Nowiny odbyła się akcja sadzenia lasu. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie razem z nauczycielami i uczniami Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie posadzili blisko 1 000 sadzonek dębu szypułkowego łac. Quercus robur L.

Po przywitaniu wszystkich uczestników akcji przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków Pana Roberta Wielkowskiego, pracownicy terenowi przystąpili do szczegółowego instruktażu poprawnego sadzenia oraz przedstawienia informacji na temat prowadzonej gospodarki leśnej. Uczestnicy dzięki uzyskanym informacją sprawnie i z dobrym efektem posadzili sadzonki wprowadzając do lasów nowe pokolenia drzewostanu oraz zapewniając ciągłość zrównoważonej gospodarce leśnej.