Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami innej własności

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Wyszków sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni ogólnej 3 730 ha. Nadzór prowadzony jest w oparciu o porozumienie ze Starostą Powiatu Wyszkowskiego, w którym ustala się teren działania oraz szczegółowo określa prawa i obowiązki Nadleśniczego.

Leśniczowie ds. lasów niepaństwowych przyjmują:

Janusz Łezka (tel. 606 873 254)

Kancelaria leśnictwa Porządzie - wtorek 8.00 - 10.00

 

Artur Gnatkowski (tel. 606 873 218)

Kancelaria leśnictwa Somianka  - poniedziałek 8.00 - 10.00

 

Adresy leśnictw dostępne w zakładce Kontakt