Lista aktualności Lista aktualności

Pożegnanie Zastępcy Nadleśniczego

W dniu 30 września 2020 roku pod wiatą edukacyjną przy siedzibie biura Nadleśnictwa Wyszków odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowej Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków Pani Celiny Wielkowskiej, w związku z awansem na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Pani Celina Wielkowska pracę zawodową w Nadleśnictwie Wyszków rozpoczęła  w 1993 roku po ukończeniu studiów wyższych na Wydziale leśnym SGGW awansując kolejno na stanowiska: podleśniczego, instruktora ds. technicznych, specjalisty ds. hodowli lasu, specjalisty Służby Leśnej, starszego specjalisty Służby Leśnej ,starszego specjalisty Służby Leśnej ds. hodowli lasu a od 2017 roku jako Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków. Jest niezwykle odpowiedzialnym i zdyscyplinowanym pracownikiem wyjątkowo zaangażowanym w pracę zawodową. Wielokrotnie uczestniczyła i nadal jest zapraszana do pracy w Zespołach Zadaniowych powoływanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w tym członkini Kolegium Lasów Państwowych. Uczynna i koleżeńska cieszyła się powszechnym szacunkiem i sympatią.

W pożegnaniu udział wzięli byli Nadleśniczowie, a także wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Wyszków. Podczas pożegnania we wzruszających słowach pożegnano oraz podziękowano Pani Celinie, która całe swoje życie zawodowe związała z Nadleśnictwem Wyszków.

Łezki roni Puszcza Biała...gdy Celinka odjechała...