Lista aktualności Lista aktualności

Poszukiwanie drzew porażonych przez jemiołę

W dniu 14 maja 2020 roku na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwa Wyszków przeprowadzone zostały badania związane z poszukiwaniem drzew porażonych przez jemiołę pospolitą rozpierzchłą (Viscum album ssp. austriacum) . Nalot wykonany został przez Zespół Ochrony Lasu w Łodzi za pomocą specjalistycznego drona DJI Matrice 600 na terenie leśnictwa Porządzie. Na podstawie  wykonanych zdjęć wykonana zostanie analiza występowania jemioły.

Jemioła pospolita (Viscum album L.) jest to półpasożytnicza roślina atakująca wybrane gatunki drzew iglastych oraz liściastych. Występuje na terenie całego kraju, a w ostatnich latach jej liczebność ciągle wzrasta.

Jemioła atakuje sosny właściwie w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W Alpach, w wyniku ocieplenia, kolonizuje drzewa rosnące kilkaset metrów powyżej wysokości, uznawanej kiedyś za barierę jej występowania.W Polsce występują 3 podgatunki jemioły:

  1. jemioła pospolita typowa (Viscum album ssp. album) – związana z drzewami   liściastymi,
  2. jemioła pospolita rozpierzchła (Viscum album ssp. austriacum) – rosnąca przede wszystkim na sosnach,
  3. jemioła pospolita jodłowa (Viscum album ssp. abietis) – zasiedlająca tylko jodły.

Drzewo osłabione kilkuletnią suszą, obniżeniem poziomu wód gruntowych z takimi „pasażerami na gapę” w postaci jemioły, powoli zamiera. Osłabione, staje się pożywką dla rozwoju szkodliwych owadów. Samo usunięcie jemioły, opanowanemu drzewu nic nie daje. Póki nie zrobi się głębszego „łyżeczkowania”, jemioła odbija i nadal pasożytuje. Jedyne co pozostaje to na bieżąco usuwać drzewa zamierające, intensywnie obłożone jemiołą.

W „Echach Leśnych” przytoczono badania zespołu naukowców z Instytutu Dendrologii w Kórniku. Wynika z nich, że jemioła szkodzi sośnie również na inne sposoby. Nasiona porażonego drzewa są mniejsze i mniej liczne, a wyrosłe z nich siewki, ponieważ są słabsze, częściej kończą żywot już w fazie uprawy.

Zdaniem prof. Zbigniewa Sieroty z Instytutu Badawczego Leśnictwa, problem jest poważny i będzie narastał, co może doprowadzić do znacznych zmian w strukturze naszych lasów.