Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie - prace urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa gmina dłuosiodło

Starosta Powiatu Wyszkowskiego informuje, że od 1 grudnia 2020 roku  przeprowadzone będą prace w terenie, związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Długosiodło wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla następujących obrębów ewidencyjnych:

Adamowo, Augustowo, Blochy, Bosewo Nowe, Budy Przetycz, Chorchosy, Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włościańska, Dalekie, Dębienica, Długosiodło, Grądy Szlacheckie, Grądy Zalewne, Jaszczułty, Kalinowo, Kornaciska, Lipniak Majorat, Łączka, Małaszek, Marianowo, Nowa Pecyna, Nowa Wieś, Olszaki, Ostrykół Dworski, Ostrykół Włościański, Plewki, Prabuty, Przetycz Folwark, Przetycz Włościańska, Sieczychy, Stara Pecyna, Stare Bosewo, Stare Suski, Stasin, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna, Załas, Zamość, Znamiączki, Zygmuntowo.

Wykonawcą prac jest firma Agencja „Cezar” Piotrkowicz Sp. J. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Wszelkie informacje na temat prac prowadzonych w terenie można uzyskać pod adresem: Agencja „Cezar” Piotrkowicz Sp. J, Pracownia Urządzania ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub pod numerem: (25) 759 04 94.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wyłożony zostanie do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Długosiodle.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia

lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Wójt Gminy Długosiodło poinformuje pisemnie właścicieli lasów o dokładnym terminie i miejscu wyłożenia planów.