Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o terminie zabiegu ograniczania populacji szkodliwych owadów w 2020 r.

Zgodnie z Zarządzenia nr 13/2020  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 09.04.2020 w sprawie wykonania w 2020 r. zabiegów ratowniczych i ochronnych techniką agrolotniczą w sytuacji wystąpienia zagrożenia trwałości lasu w Nadleśnictwach Pułtusk, Ostrów Mazowiecka, Wyszków działając w myśl art. 10 ust. 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161 z 2019 r. poz. 83, 125) oraz Zarządzenia Nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2020 roku

Z a w i a d a m i a m

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania   zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Wyszków stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie obwódką i położonych w zasięgu terytorialnym gminy Rząśnik- 2802 ha  i gminy Brańszczyk   – 2659 ha.

Powierzchnia zabiegu wynosi: 5461 ha LP.

Zabieg chemiczny zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwanta) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą – instrukcją użycia.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze o treści:

,, ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD 10 maja DO 20 czerwca Z POWODU ZABIEGU CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991R. (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 6 ) NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA WYSZKÓW"

Oprysk będzie wykonywany w okresie  pomiędzy 10  maja a 20 czerwca 2020r  (w zależności od warunków atmosferycznych termin zabiegu może zostać przesunięty).

W sprawach związanych z akcją prosimy się kontaktować telefonicznie lub pisemnie z Nadleśnictwem Wyszków, adres: ul. Leśników 27;  07-200 Wyszków;  telefon (29) 74-250-46;  e-mail: wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl,

Zaistniałe ewentualnie szkody należy zgłaszać pisemnie lub osobiście do Nadleśnictwa w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków