Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o terminie zabiegu ograniczania populacji szkodliwych owadów w 2021 roku

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 35 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1463), § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 czerwca 1994 r., Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach, w 2021 roku oraz Zarządzenia nr 11/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 20.04.2021 w sprawie wykonania w 2021 r. zabiegów ratowniczych i ochronnych techniką agrolotniczą w sytuacji wystąpienia zagrożenia trwałości lasu w Nadleśnictwach Ostrów Mazowiecka, Pułtusk, Wyszków:

Z a w i a d a m i a m

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Wyszków stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie obwódką i położonych w zasięgu terytorialnym gminy Rząśnik - 2460 ha  i gminy Brańszczyk  – 1420 ha. Łącznie powierzchnia  zabiegu ratowniczego i ochronnego obejmie 3880 ha LP.

Zabieg chemiczny zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwanta) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą – instrukcją użycia. Szczegółową charakterystykę i sposób użycia obu wymienionych środków zawierają załączone etykiety- instrukcje stosowania.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem:

,, ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA ………. 2021 r. DO DNIA ……..2021 r. Z POWODU RATOWNICZEGO  I OCHRONNEGO ZABIEGU AGROLOTNICZEGO OGRANICZAJĄCEGO POPULACJĘ SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE ART.26.3 USTAWY O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991 R. (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 6) NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA WYSZKÓW"

Jednocześnie Nadleśnictwo zwraca się z prośbą do Urzędu Gminy i innych organizacji o włączenie się do akcji informacyjnej w odniesieniu do miejscowej ludności .

Oprysk będzie wykonywany w okresie pomiędzy 10 maja, a 20 czerwca 2021 roku (w zależności od warunków atmosferycznych termin zabiegu może zostać przesunięty).

W sprawach związanych z akcją prosimy się kontaktować telefonicznie lub pisemnie z Nadleśnictwem Wyszków, adres: ul. Leśników 27;  07-200 Wyszków; telefon (29) 74-250-46 lub e-mail: wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl,

Zaistniałe ewentualnie szkody należy zgłaszać pisemnie lub osobiście do Nadleśnictwa w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.